Vad är discgolf?

Discgolf (kallas även frisbeegolf) är en starkt växande idrott och rekreationssport som har mycket att erbjuda och lockar allt fler utövare över hela världen, i Finland har antalet utövande discgolfspelare nu passerat antalet vanliga golfspelare.

Den tilltalande sysselsättningen att kasta en disc kombinerat med tävlingsmomentet och att vara ute i naturen med vänner är en del av det som lockar spelarna.  Som namnet antyder är reglerna lika bollgolfens men istället för boll och klubba kastas en frisbee, och istället för hål används korgar som mål. Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att bemästra.

Ale Discgolfcenter erbjuder en varierande natur med lantlig gårdsmiljö, vacker ekskog, djup granskog, spännande höjdskillnader, vattendrag och fornminnen.

Spelregler i korthet

Se alltid till att hålet och vägar intill är fria från människor och djur innan du kastar.

Kastordning

  • På första tee (utkastplats) lottas startordningen.
  • På efterföljande kast spelar den som ligger längst ifrån korgen först, övriga spelare väntar bakom tills denna spelare kastat för att inte riskera att bli träffad.
  • På resterande tees kastar den med lägst antal kast på föregående hål först.
  • Släpp gärna förbi snabbare grupper som kommer ikapp er under rundan
  • En rekommendation är att grupperna inte utgörs av fler än 5 spelare då rundan annars tar mycket längre tid.

Lägen

  • Läget där discen landat är där du ska kasta nästa kast ifrån. Läget markeras med en markeringsdisc eller discen som redan ligger. Foten ska vara inom 30 cm rakt bakom markeringen då discen släpps.
  • Om discen ligger OB (utanför banan, out of bounds) spelas den från där discen korsade OB-linjen, spelaren får då dessutom ett pliktkast.

Vill du veta mer surfa in på discgolfsweden.se

 

En liten introduktionsfilm: This is discgolf

Hur kastar man?

Inom discgolf använder man sig i regel av tre olika kasttyper.
Backhand
Sidearm (Forehand)
Puttning

Nedan följer tre bra videos som utförligt förklarar hur du går till väga:

Backhand

Sidearm

Puttning