Ordförande: Wictor Magnusson, 0730-443774

Kassör: Roger Sahlin,  0704-88 89 15

Revisor: Börje Kroon

Sekreterare: Andreas Jonsson (BMX)

Styrelseledamöter:

Jens Skeppstedt (BMX)

IFK Borås

Co Roger Sahlin

Mellomgårdsgatan 159, 50752 Borås

info@ifkboras.se

IFK Borås bankgiro 695-0034

Swish BMX 123 1790773

Swish Discgolf 123 4405445

Org.nr 864500-2984