Absolut!

Till alla som är medlemmar i discgolfsektionen och betalat årskort så skickas ett kvitto för friskvård samtidigt med bagtagen.

2022 skrevs inga kvitton men 2023 får ni kvitton och det med post. 👌