Absolut!

Till alla som är medlemmar i discgolfsektionen och betalat årskort så skickas ett kvitto för friskvård samtidigt med bagtagen.

2022 skrevs inga kvitton men från och med 2023 och framåt får ni kvitton och det med post. 👌