Styrelsemöte 6/12-18

1.Ekonomi

Föreningens konto 12370,13kr

Sjuhärads konto 34557,96kr

Pengar har gått till klippningstjänster, 6000:- per gång, 3st. Klippningar.

Gräsklippare inköpt, 15000:- visat sig vara ett fiasko.

Hyra hallen kommer kosta oss 100kr timmen under 2019.

2.Verksamhet

-Diskgolf

Vill ta betalt för diskgolfbanan för nästa år.

Få upp Swish skyllt.

Satsa på att få upp en 6 hålsbana utanför hallen.

-BXS

Har börjat hyra hallen, behöver fler som kan ha öppet.

Vill få upp en bowl, därefter kan vi börja tänka på tävlingar exc. Skrokk and Roll.

Hade varit kul med ett klubbmästerskapet.

  1. Borås Skatehall

    Ombyggnaden är klar och medlemmar av BXS och BSF har hjälpt till. Stort tack.

  1. Övrigt.

    Inget att tillägga.

Nytt möte. 31 januari.

Årsmöte?

I Mars. Datum tas fram på nästa möte.

Medverkande: Wictor Magnusson, Jens Skeppstedt, Roger Sahlin, Andreas Jonson(Skrivande)