Välkomna till Bagtag Challenge 2021!

Hur går den till? När man betalar in medlemsavgift i IFK Borås Discgolf och årskort för Gässlösa, totalt 400 kr, får man en numrerad bagtag som är en värdehandling och en tävlingsbricka. Se också till att fylla i blanketten på hemsidan och klicka skicka. Numren ges ut efter turordning som de registreras på kontot. Tävlingen är en löpande utmaning där de med bagtags kämpar och utmanar varandra för att vinna ett lägre nr och man byter då bagtag så att den som har lägst score får lägst nr osv. Tävlingen avslutas 31 oktober 2021 och de med vinstbrickor får då sitt pris.

Startpriser är följande:  Bagtag #1 = 1500 kr. #2 = 1000 kr. #3 = 500 kr.   #21 = 1 st Birdiebag från European birdies.

Ju fler som kommer med ju fler bagtags kommer att aktiveras som vinst. Dessutom kommer vinsten höjas allteftersom på de med vinst när fler kommer med.

Regler:

# Tävlingen gäller från 1/1-31/10  2021 

# Vinster till en början finns på bagtag: 1=1500 kr, 2=1000 kr, 3=500 kr och 21=Birdiebag. 

# Mängden bagtags med vinst ökar med antal deltagare. Nya tags förmedlas på hemsidan,     instagram och facebook.

# Vinstsumma på bagtags kan öka men aldrig minska.

# Bagtagen skall alltid vara med oavsett vilken bana som spelas.

# Bagtags måste vara synliga och får inte gömmas.

# Bagtag med högre nummer utmanar spelare med lägre nummer.

# En utmaning måste alltid accepteras.

# Den utmanade får bestämma spelform om det inte redan sker på en tävling.

# Den med lägre nr bestämmer datum och bana om man inte redan är på en bana.

# En utmaning måste genomföras inom 2 veckor. 

# En utmaning måste vara minst 9 hål.

# En DNF är en automatisk förlust. (DNF= did not finish)

# Om alla i en utmaning DNFar byts inga bagtags.

# Lika score vid avslutad runda går lägre bagtag till den med minst antal boogies.

# Avslutas runda med samma antal birdies, par och boogies behåller den med lägst tag sitt nr.

# En vinsttag med ny ägare skall rapporteras in samma dag via Mail till info@ifkboras.se

# Ägare till vinsttag uppdateras dagligen på hemsidan.

# Om en bagtag med vinst vägrar spela eller inte kan spela inom 2 veckor kan en bagtag utan vinst byta sig till den utan att spela, först till kvarn.

# Om bagtag från annan ort har vinsttag och utmanare inte kan ta sig till annan ort läggs utmaningen på en Bana i närheten eller i Borås.

# Om bagtag 4 i Borås utmanas av bagtag 66 i Göteborg och bagtag 4 förlorar sin bagtag innan match till bagtag 22 så annulleras bagtag 66 utmaning.

# Bagtag nr 13 är en otursbagtag, ägaren till den får inte använda några putters på en Challenge.

# Regelproblem som kan uppkomma under tiden förtydligas med fler regler. 

 

Gå med i facebookgruppen ”Bagtag Challenge 2021” där utmaningar och info kan frodas. 👍

Lycka till!